Stuurgroep

De CRIG Stuurgroep bestaat uit 8 verkozen CRIG group leaders van verschillende faculteiten van de Universiteit Gent, en vertegenwoordigers van UZ Gent en VIB-UGent, wat het multidisciplinair karakter van CRIG verzekert. 

De Stuurgroep is verantwoordelijk voor het strategisch plan om de missie van CRIG te vertalen naar concrete actie. Zo stimuleert de Stuurgroep verschillende CRIG initiatieven via verschillende werkgroepen die zich focussen op symposia, workshops, onderwijs, communicatie met interne en externe partijen, financiering, netwerken en ondersteuning van beurzen. De Stuurgroep superviseert het Operationeel Comité om alle CRIG initiatieven te monitoren en te stroomlijnen. 

Van eind 2022 tot 2025 is prof. Katleen De Preter voorzitter van de CRIG stuurgroep (en volgt voorzitters prof. Jo Vandesompele (2016-2019) en prof. Olivier De Wever (2019-2022) op)

Operationeel Comité

Het Operationeel Comité staat onder de directe supervisie van de CRIG Stuurgroep en de Voorzitter, en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en implementatie van het strategisch plan. Dit omvat de coördinatie en organisatie van CRIG events, opvolging van kankeronderzoeksactiviteiten en het initiëren van nieuwe projecten binnen CRIG, alsook netwerking en communicatie met verschillende belangengroepen. Dr. Pieter Rondou leidt het Operationeel Comité als CRIG coördinator. Het Operationeel Comité bestaat verder uit project- en communicatiemanager dr. Eva De Smedt, en administratief medewerker An Rose (en ad hoc leden voor specifieke CRIG initiatieven).

Business Unit

Medische innovaties van het lab naar de patiënt brengen ligt aan het hart van het CRIG initiatief. Strategische relaties opbouwen met bedrijven en andere partners is daarvoor noodzakelijk. Ervaren 'business development' managers en projectmanagers ondersteunen CRIG onderzoekers en hun partners bij het opstarten en beheren van collaboratieve innovatieprojecten in verschillende domeinen, zoals het ontdekken van geneesmiddelen of biomerkers, klinisch onderzoek, staalverzameling en -beheer (‘biobanking’), analyse van grote datasets, medische apparatuur, beeldvorming, cell & tissue engineering en protein technology. Dit team kan helpen bij management van intellectuele eigendomsrechten (patenten/octrooien), business development, samenwerken rond onderzoek en ontwikkeling, 'licensing & venturing' en strategische onderzoeksfinanciering. De CRIG Business Unit werkt multidisciplinair en over verschillende instellingen UGent, UZ Gent en VIB-UGent heen, in nauwe samenwerking met de HoWest, de Technologie Transfer diensten van UGent en het 'Health Innovation and Research Institute of UZ Gent' (HIRUZ).
Dit comité adviseert ook de CRIG Stuurgroep omtrent valorisatiestrategieën in het strategisch plan.

Dr. Cristina Pintucci, project manager, is het eerste aanspreekpunt van de CRIG Business Unit.

  •  dr. Daisy Flamez – UGent, IOF consortium ‘Biomarked’, focus op ’biomarker discovery’, diagnostiek en ‘omics’
  •  dr. Dominic De Groote – UGent, IOF consortium ‘Discovere’, focus op drug discovery, development & manufacturing
  •  dr. An Van den Bulcke – UGent, IOF consortium ‘ChemTech for life science’, focus op biomaterialen voor toepassingen in de life sciences 
  •  dr. David Aubert – UGent, IOF consortium ‘MedTeg ’, focus op medische apparatuur en technologieën 
  •  dr. Tim Desmet – UGent, IOF consortium ‘Cell & tissue therapy’, focus op levende cellen en ‘tissue engineering’ gebaseerde therapieën 
  •  dr. Frederik Leys – UGent, IOF consortium ‘e-poly’, focus op polymeer-gebaseerde microsystemen 
  •  HIRUZ (Health & Innovation Research Institute UZ Gent)
  •  Paco Hulpiau - Onderzoekscoördinator voor bioinformatica aan HoWest (Hogeschool West-Vlaanderen, university of applied sciences)
  •  dr. Bianka Kühne – Onderzoekscoördinator aan HoWest (Hogeschool West-Vlaanderen, university of applied sciences)

Voor samenwerkingen met het VIB wordt de CRIG business unit wordt verder ondersteund door het ‘business and innovation center’ van VIB-UGent  (dr. Griet Verhaegen).