Kankercentrum

Organisation
Kankercentrum-2018

website Kankercentrum

 

Het UZ Gent is een gespecialiseerd kankercentrum met een jarenlange ervaring. Zowel courante kankers als complexe of zeldzame tumoren worden behandeld. Elke patiënt wordt begeleid door een team van artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig consulenten en specialisten, diëtisten, psychologen en sociaal werkers.Kankerpatiënten en hun familieleden kunnen ook rekenen op uitstekende zorg, ondersteuning en omkadering op maat.

Dankzij nieuwe wetenschappelijke inzichten heeft het UZ Gent belangrijke vooruitgang geboekt op het vlak van kankerdiagnostiek en -behandeling. CRIG en het Kankercentrum zijn nauwe partners om respectievelijk multidisciplinair kankeronderzoek en zorg voor de patiënt te stimuleren, en ervoor te zorgen dat wetenschappelijke vooruitgang zich vertaalt in innovatieve en verbeterde zorg voor de patiënten.

 

Waarom een Zorgprogramma Oncologie Gent?

Sinds maart 2003 is elk ziekenhuis wettelijk verplicht om een Zorgprogramma Oncologie aan te bieden. Voor de kleinere ziekenhuizen volstaat een Basiszorgprogramma Oncologie. Vanuit de elf reeds bestaande tumorwerkgroepen heeft het UZ Gent het Zorgprogramma Oncologie Gent (ZOG) opgericht. Met het ZOG is de oncologie in het UZ Gent in een overkoepelende structuur gegoten. Er zijn ook samenwerkingsverbanden afgesloten met een aantal (basis)zorgprogramma's uit de regio.

In 2009 groeide het Zorgprogramma Oncologie uit tot het Kankercentrum. Het centrum biedt integrale kwaliteitszorg en is met zijn overkoepelende structuur en multidisciplinaire samenwerking niet meer weg te denken uit de oncologie in het UZ Gent.