Nieuwe CRIG stuurgroep voor de volgende 3 jaar (tot eind 2025) verkozen

CRIG

In het CRIG consortium agreement - opgesteld in 2016 en ondertekend door de betrokken instellingen UGent, UZ Gent en VIB – staan de richtlijnen voor een operationeel CRIG geformaliseerd. Het bepaalt dat er om de 3 jaar nieuwe stuurgroepverkiezingen moeten worden georganiseerd. Om de voorbije twee stuurgroepen op te volgen (2016-2019, 2019-2022), werd recent een nieuwe CRIG stuurgroep verkozen! De stuurgroep bestaat uit 8 verkozen 'CRIG group leaders' van verschillende faculteiten aan UGent en vertegenwoordigers van UZ Gent en VIB-UGent, om het multidisciplinaire karakter van CRIG te verzekeren:

  • Prof. Karim Vermaelen (*) - vertegenwoordiger UZ Gent
  • Prof. Katleen De Preter – vertegenwoordiger UGent faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen
  • Prof. Wim Ceelen – vertegenwoordiger UGent faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen
  • Prof. Steven Goossens (*) - vertegenwoordiger UGent faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen
  • Prof. Kris Vleminckx (*) – vertegenwoordiger UGent faculteit Wetenschappen
  • Prof. Koen Raemdonck (*) – vertegenwoordiger UGent faculteit Farmaceutische Wetenschappen
  • Prof. Evelyne Meyer – vertegenwoordiger UGent faculteit Diergeneeskunde
  • Prof. Geert van Loo (*) – vertegenwoordiger VIB

(*) We verwelkomen nieuwe stuurgroepleden prof. Karim Vermaelen, prof. Steven Goossens, prof. Kris Vleminckx, prof. Koen Raemdonck en prof. Geert van Loo. Ze vervangen respectievelijk voormalige stuurgroepleden prof. Lieve Brochez, prof. Olivier De Wever, prof. Geert Berx, prof. Katrien Remaut en prof. Peter Vandenabeele. We benadrukken graag dat de voormalige stuurgroepleden CRIG verder actief gaan ondersteunen en zich actief blijven inzetten voor bepaalde CRIG projecten en activiteiten.


De CRIG stuurgroep is verantwoordelijk voor de strategische beslissingen om te verzekeren dat de missie en doelstellingen van CRIG gerealiseerd worden (in nauwe samenwerking met het operationeel comité). De stuurgroep heeft een mandaat voor 3 jaar. Een nieuwe voorzitter zal binnenkort verkozen worden onder de stuurgroepleden. We kijken uit naar een inspirerende en vruchtbare samenwerking met de nieuwe stuurgroep!

CRIGStuurgroep2023

Foto van de nieuwe stuurgroep: Prof. Kris Vleminckx, Prof. Karim Vermaelen, Prof. Katleen De Preter, Prof. Steven Goossens, Prof. Wim Ceelen, Prof. Geert van Loo & Prof. Koen Raemdonck. Jammer genoeg was Prof. Evelyne Meyer afwezig toen de foto werd genomen.