Maak kennis met de CRIG proof-of-concept laureaten van de 13de oproep!

CRIG

In samenwerking met vzw Kinderkankerfonds, reikt CRIG elk half jaar onderzoeksbeurzen uit aan een 5-tal onderzoekers om hen toe te laten een innovatief en beloftevol kankeronderzoeksproject te starten. In deze 13de oproepronde ontvingen vier onderzoekers een beurs. Hieronder een overzicht van de onderzoekers en een korte duiding van hun projecten.

 • Dr. Sarah Bonte‘Towards an automated detection tool for measurable residual disease in acute myeloid leukemia' (promotoren van de beurs: Prof. Yvan Saeys & Prof. Tessa Kerre) - Bij verschillende bloedkankers is het zo dat de kans op herval veel groter is wanneer er een (klein) aantal afwijkende (kanker)cellen achterblijft na de behandeling. Het al of niet terug vinden van zulke afwijkende cellen wordt dan ook nu al gebruikt om te bepalen of een patiënt nog opvolgbehandelingen nodig heeft of niet, maar dan moeten die afwijkende cellen natuurlijk wel kunnen terug gevonden worden, wat niet altijd even evident is in een complex bloedstaal. Flow cytometrie, een techniek waarbij een bloedstaal cel per cel in kaart wordt gebracht, zou in theorie een ideale techniek zijn om kleine aantallen afwijkende cellen toch te kunnen detecteren, maar in de praktijk is dit nu nog niet werkbaar omdat de resultaten niet altijd even makkelijk te interpreteren zijn, waardoor de analyse veel tijd kost en de conclusie van onderzoeker tot onderzoeker kan verschillen. Sarah wil in haar project via bio-informatica een geautomatiseerde methode ontwikkelen die afwijkende cellen in een staal automatisch detecteert.
   
 • Dr. Mohammad Rahimi Gorji – ‘Developing a coupled in silico-experimental approach to optimize intraperitoneal aerosolized drug delivery using a realistic patient-specific abdominal model’ (promotoren van de beurs: Prof. Wim Ceelen & Prof. Charlotte Debbaut) - PIPAC therapie is een nieuwe behandeltechniek voor uitzaaiingen in de buikholte bij bijvoorbeeld eierstokkanker, waarbij chemotherapie in de vorm van een gas onder hoge druk direct in de buikholte wordt verneveld. Om deze behandelmethode te kunnen optimaliseren, is het belangrijk om de verneveling van de chemotherapie in de buikholte te kunnen modelleren, en te kunnen onderzoeken wat het effect is van het aanpassen van bepaalde parameters zoals druk op de verneveling. In eerste instantie gebruikte de groep van Prof. Ceelen & Prof. Debbaut daarvoor een eenvoudig ‘doosmodel’, waarbij de buikholte wordt voorgesteld als een rechthoek. In zijn project wil Mohammad een meer realistisch model van de buikholte ontwikkelen en gebruiken om PIPAC behandelingen in de toekomst nog efficiënter te maken.
   
 • Dr. Joachim Siaw - 'A spatial transcriptomic approach to determine the tumour micro-environment response to pharmacological inhibition of RUVBL1/2 as promising novel therapeutic targets for high-risk neuroblastoma’ (promotoren van de beurs: Prof. Jimmy Van den Eynden & Prof. Kaat Durinck) - Neuroblastoma is een type kanker dat vooral voorkomt bij baby’s en jonge kinderen, en dat jammer genoeg nog bij te veel kinderen een slechte prognose en een hoge kans op herval kent. Ook ondervinden patiënten veel hinder en langetermijneffecten van de zware therapieën waarmee ze worden behandeld. Er is dus nood aan betere en minder toxische geneesmiddelen voor dit type kanker. De groep van Prof. Van den Eynden heeft recent een factor ontdekt die wel eens cruciaal zou kunnen zijn voor de overleving van neuroblastoomcellen, en in zijn project wil Joachim nu onderzoeken of het blokkeren van deze factor effectief een veelbelovende piste is om verder op te werken.
   
 • Dr. Jonas Steenbrugge – ‘Proof-of-concept on lipocalin 2 as novel immunotherapeutic and lymphangiogenic target in triple-negative breast cancer’ (promotoren van de beurs: Prof. Evelyne Meyer & Prof. Niek Sanders) – Triple-negatieve borstkanker is een specifiek type borstkanker dat verschilt van andere types omdat deze sneller groeit, zich sneller verspreidt in het lichaam en er minder behandelopties voor zijn, waardoor de prognose jammer genoeg heel wat slechter is dan bij andere vormen van borstkanker. Er is dus nood aan betere behandelingen. In de groep van Prof. Meyer proberen ze hier een antwoord op te bieden door het optimaliseren van een bestaand type immuuntherapie. Bij immuuntherapie wordt het eigen afweersysteem van de patiënt ingezet om kankercellen aan te vallen, iets dat niet altijd even evident is omdat kankercellen erin kunnen slagen zich voor te doen als normale cellen, of onze afweercellen lam te leggen. De groep van Prof. Meyer vermoedt dat een bepaald eiwit bij verschillende triple-negatieve borstkankers het afweersysteem onderdrukt en zo immuuntherapie bemoeilijkt. Jonas wil nu onderzoeken of het blokkeren van dit eiwit ervoor kan zorgen dat deze tumoren toch behandeld kunnen worden met immuuntherapie.
   
CollageYIPOCLaureates_2023_Call1