Maak kennis met de CRIG proof-of-concept laureaten van de 12de oproep!

CRIG

In samenwerking met vzw Kinderkankerfonds, reikt CRIG elk half jaar onderzoeksbeurzen uit aan een 5-tal onderzoekers om hen toe te laten een innovatief en beloftevol kankeronderzoeksproject te starten. In deze zeer succesvolle 12de oproepronde ontvingen maar liefst zes onderzoekers een beurs. Hieronder een overzicht van de onderzoekers en een korte duiding van hun projecten.

  • Dr. Renée Bultijnck‘A patient-reported outcome eHealth system in men with metastatic prostate cancer: A qualitative pilot study’ (promotor van de beurs: Prof. Piet Ost) - Naast een efficiënte behandeling, is ook de kwaliteit van leven van patiënten tijdens en na hun behandeling heel belangrijk. Die levenskwaliteit in kaart brengen kan via het gebruik van ‘PROMS (Patient Reported Outcome measures)’, waarbij patiënten aan de hand van vragenlijsten aangeven hoe het met hen gaat. PROMS worden al vaak ingezet bij klinische studies, maar jammer genoeg niet in de dagelijkse klinische praktijk, vaak omdat het moeilijk te implementeren valt (het is moeilijk er een extra consultatie voor te voorzien, het wordt vergeten, …). In haar project wil Renée testen of een eHealth PRO systeem, dat toelaat van thuis uit deze ‘PROMS’ te rapporteren een haalbaar en zinvol alternatief is dat de implementatie van PROMS kan ondersteunen.
  • Dr. Louis Delhaye‘Mapping and disrupting RNA-protein interactions for the neuroblastoma-specific lncRNA NESPR’ (promotor van de beurs: Prof. Pieter Mestdagh) - Vroeger dacht men dat alle RNA in onze cellen gebruikt werd om de genetische informatie die in ons DNA zit om te zetten naar eiwitten, de moleculaire machientjes die alles doen in onze cellen. Tegenwoordig weten we dat dit niet het geval is, en dat er heel wat RNA’s niet omgezet worden naar eiwitten (= niet-coderend) en op zichzelf, als RNA, belangrijke functies hebben in ziekte en gezondheid. Deze RNA’s zijn een interessante groep om therapeutisch iets mee te doen, aangezien ze vaak specifieker in één bepaald celtype voorkomen dan eiwitten. Zo is er bijvoorbeeld het lange niet-coderende RNA NESPR, dat specifiek in neuroblastoomcellen (type kinderkanker) voorkomt, en niet in gezonde cellen. Louis wil in zijn project dit NESPR op een specifieke manier proberen blokkeren, namelijk door te bepalen op welke manier NESPR bindt op zijn partners en die binding te voorkomen.
  • Dr. Sander Lefere‘Maternal obesity and offspring fatty liver disease: fuel for liver cancer?’ (promotor van de beurs: Prof. Hans Van Vlierberghe) - Leverkanker is één van de meest dodelijke kankertypes, en is uniek in het opzicht dat de ziekte zich vaak ontwikkelt bij patiënten met vergevorderde leverziekte, zoals niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Dit type leverziekte is aan een enorme opmars bezig door de dramatische toename in obesitas wereldwijd, en zal op termijn de belangrijkste oorzaak van leverkanker worden. Verschillende studies hebben al aangetoond dat obesitas bij de moeder het risico op niet-alcoholische leververvetting bij haar kinderen verhoogt, maar een duidelijke link met een verhoogd risico op leverkanker werd op dit moment nog niet gevonden. Sander zal in verschillende proefdiermodellen onderzoeken of er wel degelijk een link is tussen obese moeders en het voorkomen van leverkanker bij hun kinderen (op jongere leeftijd).  
  • Dr. Lien Lippens – ‘Optimizing a one-step workflow for sensitive and fast analysis of circulating bacterial extracellular vesicles’ (promotor van de beurs: Prof. An Hendrix) - De onderzoeksgroep van Prof. An Hendrix is gespecialiseerd in de isolatie en karakterisatie van extracellulaire vesikels. Dat zijn kleine blaasjes die door zowel onze lichaamscellen als door bacteriën kunnen worden afgesplitst als communicatiemiddel. Recent onderzoek van deze groep heeft aangetoond dat er bacteriële extracellulaire vesikels (BEV’s) aanwezig kunnen zijn in de bloedsomloop van kankerpatiënten, en dat deze een belangrijk effect kunnen hebben op het verloop van de ziekte. Om het belang van deze BEV’s verder in kaart te brengen, is het belangrijk om deze uit het bloed te kunnen opzuiveren, maar dat is niet zo evident. Lien wil in haar project een nieuwe methode testen om op een snelle en efficiënte manier deze BEV’s uit een bloedstaal te kunnen halen.
  • Dr. Lien Van Hoecke ‘Anti-FOLR1 VHHs as tool for brain tumor imaging and targeting of therapeutics’ (promotoren van de beurs: Prof. Roosmarijn Vandenbroucke & Prof. Pieter Van Vlierberghe) - Het is typisch heel moeilijk om geneesmiddelen of stoffen voor beeldvorming in de hersenen te krijgen, omdat er verschillende barrières zijn die de hersenen ‘beschermen’ tegen eventuele ziekteverwekkers of andere gevaren (de zogenaamde bloed-hersenbarrière). Deze bloed-hersenbarrière maakt het heel moeilijk om hersentumoren goed in beeld te brengen en te behandelen. Recent heeft het team van Prof. Roosmarijn Vandenbroucke een nieuw nanobody (een kleine versie van een antilichaam, afkomstig uit kameelachtigen) ontwikkeld gericht tegen een specifiek eiwit (folaatreceptor 1), dat er wél in slaagt de hersenen te bereiken. Lien zal in haar project onderzoeken of dit nanobody potentieel heeft om te gebruiken bij het in beeld brengen en behandelen van hersentumoren.
  • Dr. Maaike Van Trimpont‘Evaluating the use of peptide-based hydrogels for the stabilization and slow release of the antileukemic enzyme L-asparaginase (L-ASNase)’ (promotor van de beurs: Prof. Steven Goossens) - Asparaginase is een belangrijk geneesmiddel bij de behandeling van de meest voorkomende vorm van leukemie bij kinderen, en is gebaseerd op het feit dat de kankercellen asparagine nodig hebben om te blijven groeien, en asparaginase dit asparagine afbreekt. Hoewel de therapie goed werkt, zijn er nog wel een aantal problemen, zoals het feit dat asparaginase snel afgebroken wordt in het lichaam, waardoor het geneesmiddel vaak opnieuw moet gegeven worden, wat zorgt voor heel wat ongemakken bij de patiëntjes. In haar project wil Maaike onderzoeken of het een optie is om de asparaginase op een andere manier toe te dienen zodat een stabilisatie en een trage afgifte van het asparaginase wordt bekomen.
LaureatenYIPOC2022_2