Prestigieuze beurs van twee miljoen euro voor de strijd tegen leukemie, geleid door CRIG groepsleider Prof. Steven Goossens

CRIG

Acute leukemie is een agressieve vorm van bloedkanker waarbij door een ongecontroleerde deling van witte bloedcellen het beenmerg wordt aangetast. De ziekte kan op elke leeftijd voorkomen, maar treft vooral kinderen, jongeren en ouderen. Vandaag de dag worden de meeste patiënten behandeld met chemotherapie, al dan niet gecombineerd met een stamceltransplantatie. Maar zelfs met zo’n intensieve behandeling blijft acute leukemie vandaag een moeilijk te genezen en levensbedreigende kanker. Bovendien hebben de bestaande therapieën zware bijwerkingen. Het belang van onderzoek naar nieuwe therapieën is dan ook groot.

Binnen CRIG zijn verschillende groepen betrokken bij de strijd tegen leukemie, waaronder het team van Prof. Steven Goossens. We zijn enorm fier om te kunnen meedelen dat hij een 'Strategisch Basis Onderzoek (SBO)'- beurs ontving ter waarde van maar liefst 2 miljoen euro om onderzoek uit te voeren naar een nieuwe therapeutische strategie, samen met (de teams van) Prof. Tessa Kerre, Prof. Savvas Savvides, Prof. Serge Van Calenbergh, Dr. Dominic De Groote en Prof. Patrick Chaltin (KU Leuven). SBO beurzen worden uitgereikt door het Vlaamse Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en voorzien de financiering voor innovatief en baanbrekend onderzoek aan Vlaamse onderzoekscentra dat in nauwe interactie met het toepassingsveld wordt uitgevoerd (meer info via de website van het FWO).

Onder meer met de steun van het CRIG hebben de onderzoekers onlangs nieuwe genen geïdentificeerd, zogenaamde ‘oncogenen’, die een belangrijke rol spelen bij het onstaan en de progressie van acute leukemie. In dit project zal het team geleid door Prof. Steven Goossens deze oncogenen verder onderzoeken. De onderzoekers zijn er namelijk van overtuigd dat het tijdelijk onderdrukken of gericht verstoren van deze oncogenen een nieuwe therapie kan bieden aan patiënten met de moeilijk te behandelen bloedkanker. De oncogenen die werden geïdentificeerd en essentieel zijn voor de groei en de overleving van acute leukemie cellen zijn zogenaamde 'transcriptiefactoren'. Die vervullen hun functies in de kern van de cel en zijn hierdoor moeilijk te bereiken, waardoor de klassieke benadering om doelwitten te verstoren niet kan worden gevolgd. Het onderzoeksteam rond Prof. Goossens zal daarom recent ontwikkelde, revolutionaire technologieën gebruiken en verfijnen om toch de functies van deze transcriptiefactoren te kunnen verstoren, en op die manier de behandelingsmogelijkheden en prognose voor acute leukemie patiënten te verbeteren.

Professor Steven Goossens (CRIG, UGent): “Met dit project willen we onze recente onderzoeksresultaten vertalen naar klinische toepassingen. De financiële steun maakt het mogelijk om dit project uit te voeren met de meest vernieuwende technologieën en met een divers team van basisonderzoekers, artsen en Vlaamse Biotech/Farmaceutische bedrijven, wat de vertaling naar de klinische praktijk zal versnellen. Door onze expertises te bundelen en door intensief samen te werken, iets waar we in Gent sinds de opstart van CRIG heel sterk op inzetten, garanderen we dat het geld op de meest efficiënte manier wordt ingezet. Zo hopen we in de toekomst de overlevingskansen en levenskwaliteit van patiënten met acute leukemie aanzienlijk te verbeteren.”

Dr. Dominic De Groote van het CRIG business development team: “We zijn ook verheugd  over de sterke steun die dit project kreeg van een reeks van toonaangevende farma- en biotechbedrijven in Vlaanderen waarbij er actief  naar gestreefd zal worden de nieuwe kennis  te vertalen in verdere industrie-gedreven, ontwikkelingstrajecten om effectief nieuwe geneesmiddelen tot bij de patiënt te brengen.”

We vermelden graag dat twee door CRIG beurzen gesteunde projecten van jonge onderzoekers belangrijke data opleverden die werden gebruikt in de aanvraag van dit SBO-project, hetgeen het hefbomend effect van deze beurzen illustreert. We lichten hieronder kort deze projecten toe:
•    Dr. Filip Matthijssens - Heel wat sleutelfactoren in kanker komen gebonden met een cofactor voor en zijn daar voor hun werking ook afhankelijk van. Vanuit dat gegeven vertrekt Filip in zijn project, waarin hij een platform wilt ontwikkelen om snel stofjes te vinden die de belangrijke binding tussen een factor en zijn cofactor kan verhinderen, om zo nieuwe geneesmiddelen te vinden voor bepaalde leukemieën (promotor van de beurs: Prof. Steven Goossens)
•   Dr. Martijn Risseeuw –  Recent onderzoek van het team van Prof. Van Vlierberghe en anderen heeft aangetoond dat de interactie tussen de eiwitten RUNX en CBFβ belangrijk is bij de ontwikkeling van verschillende bloedkankers. Daarom werden reeds verschillende stofjes ontwikkeld die de interactie tussen deze twee eiwitten kunnen verbreken, maar deze blijken in diermodellen niet goed te werken. Martijn wil daarom een alternatieve strategie ontwikkelen waarbij het CBFβ eiwit afgebroken wordt (promotor van de beurs: Prof. Pieter Van Vlierberghe) – Op onze CRIG@the movies pagina kun je een kort filmpje bekijken waarin Martijn zijn project in duidelijke taal uitlegt. Ook de filmpjes met andere CRIG beurs laureaten kun je daar terugvinden.

Onderstaande berichten verschenen hierover in de pers: