Stichting ME TO YOU

Organisation
Logo MeToYou

Stichting ME TO YOU stelt zich tot doel mits het steunen van specifieke onderzoeksprojecten de verdere opmars van leukemie en aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten tegen te gaan. Daarnaast begeleidt de Stichting leukemiepatiënten van alle leeftijden en zorgt zij voor publieksvoorlichting.

  • Leukemie is niet langer noodzakelijk een ziekte met fatale afloop. De laatste jaren werd aanzienlijke vooruitgang geboekt maar de onderzoeksprogramma’s die zoveel hoop doen leven worden steeds duurder. Verschillende van deze programma’s zouden zonder privésteun het daglicht zelfs niet zien. ME TO YOU wil hier een permanente steun in de rug zijn. Samen sterk in onderzoek!
  • Leukemiepatiënten het gevoel geven dat zij erbij horen. Via diverse projecten voor ondersteuning en aanvullende behandelingen wil ME TO YOU bijdragen aan een optimale levenskwaliteit van de leukemiepatiënten en hen vooral ook het gevoel geven dat zij in eerste instantie een persoon, een individu zijn en er bij horen! Samen sterk voor de patiënt!

De stichting ME TO YOU wil via CRIG haar missie en opportuniteiten voor onderzoeksfinanciering verder bekendmaken. Zo werd reeds een onderzoeksproject gehonoreerd aan een CRIG onderzoeker, dr. Steven Goossens, om onderzoek te doen naar immuuntherapie voor acute T-cel leukemie: lees meer over dit project...

 

Contact and links