Dr. Steven Goossens ontvangt 'Me to You' beurs voor onderzoek naar immuuntherapie voor acute T-cel leukemie

CRIG

CRIG group leader dr. Stevens Goossens ontvangt een beurs van de stichting 'Me to You' voor de ontwikkeling van immuuntherapie voor acute T-cel leukemie.

Lees meer over het project op de website van de stichting 'Me to You'
 

Project samenvatting:

T-cel acute lymfoblastische leukemie (T-ALL) is een specifeke categorie van bloedkanker die wordt gekenmerkt door abnormale deling van voorloper T-cellen in het beenmerg. Door combinatie(chemo)therapie is de prognose van T- ALL patiënten sterk verbeterd gedurende de laatste jaren. Echter zulke intensieve behandeling is geassocieerd met belangrijke nevenefecten en een verhoogde kans op het ontwikkelen van secundaire tumoren op latere leeftijd. Hierdoor is er een belangrijke nood aan de ontwikkeling van verbeterde, doelgerichte en patiënt-specifeke behandelingsstrategieën met minder toxische nevenefecten. Recent werden nieuwe successen geboekt via immuuntherapie bij de behandeling van leukemie.

Via een alternatieve strategie voor de stimulatie van ons afweersysteem wordt in dit project gezocht naar een goedkopere, snelle en vooral direct beschikbare immunotherapie voor T-ALL patienten.

Interferon is een alarmsignaal dat ons lichaam aanmaakt in het geval van een infectie en dat een zeer brede, niet-specifeke afweerreactie aanschakelt. Type 1 Interferonen, zoals IFNa, kunnen zeer efficiënt gebruikt worden om de groei van leukemische cellen af te remmen. Echter de algemene aanwezigheid van hun receptoren op de meeste celtypen in ons lichaam zorgt voor complexe bijwerkingen: griep-achtige symptomen, misselijkheid, bloedarmoede,
levertoxiciteit, cognitieve stoornissen, depressie, etc. Voor klinische toepassingen is het daarom noodzakelijk om de toediening van IFNa met de nodige selectiviteit tot de kankercellen te kunnen richten. Hiervoor heeft het Cytokine Receptor Lab van Prof. Jan Tavernier meerdere AcTaferons (Activity-on-Target Interferon) ontwikkeld met een 1000-voudige celspecifeke efficiëntie. In dit project willen de onderzoekers het therapeutisch potentieel van deze AcTaferons nagaan voor de behandeling van leukemie

 

Steven Goossens receives 'Me to You' grant (2)
Steven Goossens receives 'Me to You' grant (1)

 

 

Steven Goossens receives 'Me to You' grant (3)