Prof. Esther Hoste ontvangt prestigieuze prijs voor haar excellent onderzoek op huid(kanker)

CRIG

De LEO Foundation Award wil een beter begrip van en nieuwe behandelingen voor huidziektes stimuleren door veelbelovende onderzoekers in het veld te erkennen en aan te moedigen, en zo hun toekomstige carrière een impuls te geven.

CRIG groepsleider Prof. Esther Hoste is zo'n excellente onderzoeker die al heel wat heeft verwezenlijkt in het veld van de huidaandoeningen. Haar onderzoeksgroep probeert te begrijpen hoe de communicatie en wisselwerking tussen verschillende celtypes in de huid betrokken is in processen zoals ontsteking, wondheling en tumorvorming.

Eind september mocht Prof. Hoste de prijs in ontvangst nemen, niet enkel voor haar uitstekende onderzoekswerk, maar ook omdat ze een fantastische mentor is voor de onderzoekers in haar lab, en zo de toekomst van het huidonderzoek mee helpt garanderen.

Lees meer (in het Engels) op de website van de LEO Foundation of in het persbericht van VIB.