Indrukwekkend onderzoeksartikel én Europese beurs rond celtherapie voor het team van Prof. Tom Taghon

CRIG

Het team van CRIG groepsleider Prof. Tom Taghon is wereldautoriteit in het bestuderen van de ontwikkeling van onze 'T-cellen', belangrijke cellen van ons afweersysteem die zieke of beschadigde cellen kunnen vernietigen. In een recent artikel in het gerenommeerde tijdschrift 'Nature Immunology' beschrijft het team een nieuw radartje in het complexe proces van T-celontwikkeling, met belangrijke implicaties voor celtherapie. Meer specifiek konden ze aantonen dat het ingrijpen op een bepaalde factor (TNFR2) er kon voor zorgen dat ze in het lab veel makkelijker T-cellen konden maken voor celtherapie. 

Bij celtherapie worden letterlijk cellen ingezet als behandeling voor bijvoorbeeld kanker. Een goed voorbeeld hiervan is het gebruik van zogenaamde CAR-T-cellen bij bloedkankers. CAR-T-cellen zijn aangepaste T-cellen die beter in staat zijn kankercellen te vinden en op te ruimen. Conceptueel gaat het als volgt: T-cellen worden uit het bloed van een patiënt geïsoleerd en krijgen in het lab een extra stukje info voor een 'CAR', een uitsteeksel dat op het oppervlak van deze T-cellen zal terechtkomen en de T-cellen zal toelaten beter contact te maken met kankercellen en ze ook te vernietigen. Het maken van zo'n aangepaste T-cellen in het lab is echter niet evident. Bovendien is dit type therapie ook enorm duur, omdat er voor elke patiënt vertrokken wordt van diens eigen cellen. 

Met de Europese beurs (Novistem EIC pathfinder grant) die het team kreeg samen met Prof. Kevin Braeckmans, zullen ze proberen om een platform op te zetten om aangepaste T-cellen zoals CAR-T-cellen beter en efficiënter aan te maken in het lab, en hopen ze zelfs een meer algemeen type CAR-T-cellen te kunnen maken waar verschillende patiënten mee kunnen worden geholpen, iets dat de betaalbaarheid van de therapie enorm zou verbeteren. 

Interessant om te vermelden is dat CRIG beurs laureaat Dr. Kai Ling Liang de hoofdonderzoeker is op zowel het artikel als de Europese beurs. De resultaten die hij behaalde met hulp van zijn CRIG beurs waren cruciaal in het bekomen van de beurs, een mooie illustratie van het hefbomend effect van onze CRIG beurzen.