Prof. An Ghysels ontvangt prestigieuze ERC Consolidator Grant

CRIG

We berichten met trots dat Prof. An Ghysels een prestigieuze ERC Consolidator Grant ontving voor haar onderzoeksproject 'PASTIME', waarin ze de rol van tijd zal onderzoeken in biomedische processen, met toepassingen in kankertherapie. 

Tijd doet ertoe: de interactie tussen snelle en trage moleculaire processen bepaalt mee het lot van levende materie (eiwitopvouwing, geneesmiddelenafgifte, ...). Het doel van het 'PASTIME' project is om de rol van tijd in biomedische processen goed te begrijpen. PASTIME zal de theoretische fundamenten leggen van geheugen reductie en geheugen afstemming in moleculaire simulaties. De nieuwe algoritmes zullen de computersimulaties mogelijk maken met hedendaagse apparatuur. De tijdsconcepten zullen toegepast worden om het transport van antikankergeneesmiddelen te bestuderen op moleculaire schaal. Meer specifiek zal de kinetiek bestudeerd worden van 'binden' en 'loslaten' van deze antikankermoleculen op hun eiwitbindingsplaatsen (targets), wat belangrijk is om te bepalen hoelang een geneesmiddel op zijn doelwit inwerkt. Daarnaast zal ook bepaald worden in hoeverre geneesmiddelen (moleculen) kunnen doordringen doorheen celmembranen (permeabiliteit), wat belangrijk is geneesmiddelenafgifte. De algoritmes zullen aangepast worden zodat een verzameling van kandidaat geneesmiddelen kan gescreend worden alsook een reeks sequentievarianten. Op die manier komen we opnieuw een stap dichter bij precisiegeneeskunde.

Het onderzoek van deze ERC Condolidator Grant zal uitgevoerd worden in de Biommeda groep (IBiTech, UGent) en omvat ook samenwerkingen met andere CRIG teams. Om het team verder uit te breiden zullen onderzoekers (PhD studenten, post-doc) aangetrokken worden die een sterke interesse hebben in simulaties en computationele analyses, biochemie of biofysica op moleculaire schaal, en ingenieurswetenschappen. Vacatures zullen worden bekendgemaakt via de team website.

Prof. An Ghysels is een van de zes UGent onderzoekers die een ERC Consolidator Grant ontvingen begin 2023. Meer info in het UGent persbericht. 
 

An Ghysels