Europese kankerexperts waarschuwen in uitgebreid rapport voor een Europese kankerepidemie in het komende decennium als de zwakke punten in de Europese gezondheidszorgsystemen en het kankeronderzoek niet dringend worden aangepakt.

CRIG

In een uitgebreid rapport beschrijven Europese kankerexperten, waaronder CRIG groepsleider Prof. Yolande Lievens de huidige stand van zaken van kankeronderzoek in Europa, en geven samen met gezondheidszorg experten en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties aanbevelingen voor de toekomst. Zij waarschuwen voor een Europese kankerepidemie in het komende decennium als de zwakke punten in de Europese gezondheidszorgsystemen en het kankeronderzoek niet dringend worden aangepakt.

Met naar schatting een miljoen gemiste kankerdiagnoses in heel Europa in de afgelopen twee jaar, wordt gevreesd dat de gevolgen van de COVID-19-pandemie de Europese kankerresultaten met bijna tien jaar zullen terugdringen. Bovendien wordt het Europese oncologische landschap en onderzoek verder ondermijnd door de oorlog in Oekraïne en door Brexit.

Door analyse van een grote hoeveelheid aan nauwkeurige en gedetailleerde gegevens werpt het rapport een licht op de actuele status van het kankeronderzoek in Europa, belicht het de huidige en toekomstige uitdagingen en identificeert het hiaten in het onderzoekslandschap. De geobserveerde lacunes moeten aangepakt worden door een prioriteitstelling van achtergestelde kankeronderzoeksgebieden, waaronder preventie en vroege diagnose alsook het leven met en na kanker, radiotherapie en chirurgie, gezondheidszorg onderzoek en implementatie wetenschap. Naast grote geografische verschillen tussen Oost- en West-Europa wordt er ook een belangrijke genderongelijkheid gezien in het Europese kankeronderzoek. De data tonen verder dat kankerpatiënten die behandeld worden in onderzoeksgerichte ziekenhuizen een betere overleving hebben, wat kankeronderzoek cruciaal maakt om kwalitatief betere, meer betaalbare en rechtvaardigere kankerzorg aan te bieden in alle Europese landen.

De Lancet Oncology Commission roept daarom op tot een verdubbeling van het Europese kankeronderzoeksbudget, en tot het uitrollen van een brede kankeronderzoeksagenda, die een optimale preventie en vroegtijdige diagnose mogelijk maakt, alsook de beste behandeling, overleving en kwaliteit van leven aan de huidige en toekomstige patiënten garandeert in de context van stabiele en duurzame gezondheidszorgsystemen. Om dit te bekomen formuleert het rapport 12 actiepunten voor Europese onderzoekers, financiers en overheden.

Recent verscheen in Knack een interview met Prof. Lievens over dit rapport. Je kan dit interview hieronder lezen, of via volgende link.

GroundshotKnack1
GroundshotKnack2