CRIG en ION dragen bij aan een 'white paper' over kanker immuuntherapie

CRIG

De Biovox White Paper over kanker immuuntherapie (download via deze link) zet innovatoren en wereldautoriteiten in dit belangrijk onderzoeksveld in de kijker. Naast verschillende farmaceutische bedrijven, hebben ook CRIG en ION (Immuno-Oncology Network) Ghent bijgedragen door wereldwijde academische innovaties in kanker immuuntherapie te bespreken en de expertise binnen CRIG en ION rond dit topic in de kijker te plaatsen. Aangezien de paper meer dan 20000 lezers bereikt, is dit uitstekende reclame voor CRIG en ION!