Het Antikankerfonds

Organisation
The Anticancer Fund

Wij geloven dat elk overlijden door kanker er één te veel is.

Het Antikankerfonds is een Belgische stichting met een internationaal karakter. Wij investeren in beloftevolle kankerbehandelingen en helpen mensen met kanker. Want iedere patiënt verdient uitstekende zorg. Het Antikankerfonds wordt gefinancierd door privé-donaties en ontvangt geen subsidies. We zijn ook niet verweven met de farmaceutische industrie of belangenorganisaties. Op die manier blijven we onafhankelijk.

Lydie Meheus, managing director van het Antikankerfonds:

Europa heeft uitstekende wetenschappers in kankeronderzoek. De Europese beleidsmakers moeten de morele en economische plicht hebben om meer te investeren in onafhankelijk onderzoek, zodat kankerpatiënten toegang krijgen tot innovatieve en betaalbare behandelingen.
 

Het Antikankerfonds is erkend als een Belgische Stichting van Openbaar Nut. We ondersteunen studies naar kankerbehandelingen met een maatschappelijke meerwaarde die de farma-industrie links laat liggen omdat ze maar een beperkte commerciële waarde hebben. Oplossingen voor zeldzame kankers bijvoorbeeld. 

Onze missie:
Het Antikankerfonds zoekt naar meer en betere behandelingsopties die weinig kansen krijgen in het commerciële circuit en die levens redden, verlengen, en/of levenskwaliteit verbeteren.
Wetenschap is onze basis. Het Antikankerfonds gelooft in de kracht van wetenschap en het belang van onafhankelijk onderzoek.
Onze missie is om naast de traditionele, commerciële pistes ook de ontwikkeling van nieuwe beloftevolle behandelingsopties, met een duidelijke meerwaarde voor de patiënt, een kans te geven.

Onze drie kernactiviteiten zijn:

 • We investeren in kankeronderzoek
  We promoten, financieren en coördineren klinische studies naar beloftevolle kankerbehandelingen die weinig kansen krijgen in het commerciële circuit, maar van groot belang zijn voor patiënten. Zodra de werking van een behandeling wetenschappelijk bewezen is, willen we die ook zo snel mogelijk toegankelijk maken.
 • We helpen kankerpatiënten
  We geven onafhankelijk en kosteloos informatie over behandelingsopties en duiden de beschikbare wetenschappelijke informatie. Zo stellen we mensen met kanker in staat om geïnformeerde beslissingen te maken.
 • We brengen mensen samen
  Het Antikankerfonds klopt ook regelmatig aan bij politici en beleidsmakers zodat ze de strijd tegen kanker hoog op de agenda houden. We pleiten voor betere en ook meer toegankelijke kankermedicijnen. Zodat geen enkele patiënt in de kou kom te staan.

   

Contact and links

 • Lees meer op de website 
 • Contact: The Anticancer Fund – Foundation of Public Utility, Boechoutlaan 221, 1853 Strombeek-Bever – Belgium, +32 (0)2 268 48 16
 • info@anticancerfund.org
 • My Cancer Navigator
  Aan mensen die te horen hebben gekregen dat ze kanker hebben en zich verloren voelen, bieden wij een houvast: onze service, My Cancer Navigator, is een persoonlijk aanspreekpunt voor patiënten die op zoek zijn naar betrouwbare informatie. Onze wetenschappers en artsen geven patiënten of hun naasten antwoorden op de vragen waar ze mee worstelen. Is de behandeling die ik krijg de meest aangewezen? Kan ik voedingssupplementen nemen? Daar kunnen wij een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op bieden. 
 • Facebook
 • X (voorheen Twitter)