Kankercentrum

Organisation
Kankercentrum-2018

Waarom een Zorgprogramma Oncologie Gent?

Sinds maart 2003 is elk ziekenhuis wettelijk verplicht om een Zorgprogramma Oncologie aan te bieden. Voor de kleinere ziekenhuizen volstaat een Basiszorgprogramma Oncologie. Vanuit de elf reeds bestaande tumorwerkgroepen heeft het UZ Gent het Zorgprogramma Oncologie Gent (ZOG) opgericht. Met het ZOG is de oncologie in het UZ Gent in een overkoepelende structuur gegoten. Er zijn ook samenwerkingsverbanden afgesloten met een aantal (basis)zorgprogramma's uit de regio.

In 2009 groeide het Zorgprogramma Oncologie uit tot het Kankercentrum. Het centrum biedt integrale kwaliteitszorg en is met zijn overkoepelende structuur en multidisciplinaire samenwerking niet meer weg te denken uit de oncologie in het UZ Gent.

Het Kankercentrum

 • is meer dan de som van de verschillende delen. De visie van het centrum stelt de oncologische patiënt centraal. Ze beschrijft de integratie van een kwaliteitsvolle totaalzorg voor de patiënt, onderzoek, opleiding en dienstverlening.
 • is een referentiekliniek binnen het UZ Gent waarbinnen de betrokken medewerkers hun activiteiten binnen de oncologie uitvoeren. Dat gaat van artsen en verpleegkundigen over psychologen, sociaal werkers, diëtisten en kinesisten tot wetenschappelijke medewerkers en anderen. De deelnemende diensten werken nauw samen volgens duidelijke samenwerkingsverbanden en behouden hun zelfstandige entiteit.
 • stuurt de oncologische patiëntenzorg aan en bundelt de activiteiten van de verschillende orgaangebonden oncologische klinieken. Alle zorgverleners binnen de oncologie handelen volgens evidence based-richtlijnen. Die zijn opgesteld door het Kankercentrum en in het multidisciplinair oncologisch handboek gegoten. In de richtlijnen staat de kwaliteit van zorg centraal.
 • waarborgt de multidisciplinaire zorg door zorgpaden oncologie te ontwikkelen.
 • organiseert multidisciplinaire raadplegingen. Die worden aangevuld met spreekuren voor verpleegkundig consulenten, psychologen, sociaal werkers en diëtisten.
 • ondersteunt wetenschappelijk onderzoek financieel en organisatorisch. Zo ondersteunt het Kankercentrum wetenschappelijke initiatieven op het vlak van datamanagement.
 • heeft een Fase I-unit oncologie ontwikkeld en stuurt die aan.
 • heeft met de steun van de overheid, in het kader van het Nationaal Kankerplan, een expertisecentrum opgezet voor de coördinatie van translationeel onderzoek en de tumorbank uitgebouwd.

Dagelijks Bestuur

Aan het hoofd van het Kankercentrum staan medisch coördinatoren prof. Karen Geboes en prof. Gwen Sys. Zij worden in hun taak bijgestaan door het Dagelijks Bestuur.

De dagelijkse leiding van het Kankercentrum berust bij de coördinator, de artsen-coördinatoren en de verpleegkundig-coördinatoren van de poliklinieken en dagziekenhuizen.

Het Dagelijks Bestuur rapporteert over beleid en organisatie aan de Commissie Oncologie en aan de sectorraden. De medische diensthoofden informeert het over functionele en medisch-inhoudelijke thema's.

Samenstelling (multidisciplinair) van het Dagelijks Bestuur:

 • Prof. dr. K. Geboes – coördinator
 • Prof. dr. G. Sys – coördinator
 • Prof. dr. V. Cocquyt – vertegenwoordiger artsen
 • Apr. K. Vermis – vertegenwoordiger ziekenhuisapotheek
 • I. Van Eechoud – vertegenwoordiger sociale dienst
 • M. Quaghebeur – vertegenwoordiger verpleging
 • W. Schrauwen – vertegenwoordiger psychologen
 • I. Waeytens - hoofdverpleegkundige Kankercentrum
 • D. Masschaele - projectmanager 

Opdrachten

Het Dagelijks Bestuur:

 • is verantwoordelijk voor de budget- en beheercontrole van het Kankercentrum
 • ontwikkelt de strategie en de meerjarenplanning
 • doet voorstellen over de noodzakelijke investeringen en werkingskredieten, en legt ze voor aan de sectorraden, het Directiecomité en de Raad van Bestuur
 • heeft de overkoepelende leiding over het Kankercentrum, en geeft in dat kader bindend advies aan de coördinatieraad over hoe de kwaliteit van zorg te garanderen.

Lees meer over de Commissie Oncologie

 

Contact

 • Secretariaat Kankercentrum (contact: Lies Buysse en Gerty Fiers), De Pintelaan 185 – 9000 Gent
 • 09/332 55 25
 • kankercentrum@uzgent.be

 

Tags