Uitzonderlijk: twee CRIG groepsleiders behalen prestigieuze Europese beurs!

CRIG

We zijn enorm fier om te kunnen aankondigen dat zowel CRIG groepsleider Prof. Katleen De Preter als CRIG groepsleider Prof. An Hendrix een prestigieuze Europese beurs ontvingen om hun baanbrekend onderzoek verder te zetten.

2652 Europese onderzoekers probeerden zo’n prestigieuze Europese beurs binnen te halen, maar slechts 313 onderzoekers uit 24 verschillende landen slaagden daarin. Het is dan ook fantastisch en uitzonderlijk dat twee CRIG groepsleiders bij de gelukkigen zijn.

Prof. Katleen De Preter wil in haar project een bloedtest ontwikkelen die toelaat om resistentie tegen therapie tijdig op te sporen bij kankerpatiënten die in behandeling zijn. Therapieresistentie houdt in dat kankercellen opeens niet meer reageren op een therapie die oorspronkelijk wel werkte, en is een belangrijke oorzaak van kanker-gerelateerd overlijden. Die resistentie wordt vaak veroorzaakt door veranderingen in het DNA, het genetisch materiaal van de cel, maar steeds meer onderzoek toont aan dat ook veranderingen in zogenaamde ‘epigenetische merkers’ een rol spelen. Epigenetische merkers zijn chemische merktekens die op het DNA kunnen worden gezet, en zo ook een invloed hebben op hoe een (kanker)cel zich gedraagt. Op dit moment bestaan er echter geen efficiënte methoden die toelaten om die epigenetische veranderingen tijdens de behandeling op te volgen en te detecteren. Prof. De Preter hoopt via haar project een antwoord te bieden op die nood, door het ontwikkelen van een test die in het bloed van patiënten epigenetische veranderingen in circulerend tumor-DNA kan opsporen.

Prof. An Hendrix en haar groep zijn echte pioniers in het onderzoek naar zogenaamde ‘extracellulaire vesikels’, blaasjes die door cellen worden gebruikt om onderling te communiceren, en die ook kunnen gebruikt worden voor de communicatie tussen lichaamscellen en bacteriën in ons lichaam. Aangezien er in ons lichaam biljoenen bacteriën voorkomen, kan het niet anders dan dat de communicatie tussen die bacteriën en onze lichaamscellen een belangrijke rol speelt in ziekte en gezondheid. Hoe die bacteriële blaasjes echter de ontwikkeling en het verloop van ontstekingsziektes en kanker beïnvloeden, is nog niet duidelijk, en dat wil Prof. Hendrix in haar project onderzoeken.

Meer lezen over de Gentse laureaten kan via de UGent website.

 

KatleenAn_ERC