Dr. Marthe De Boevre ontvangt prestigieuze ERC Starting Grant om de link te bestuderen tussen mycotoxinen en kanker

CRIG

Dr. Marthe De Boevre is een van de zes UGent onderzoekers die een prestigieuze ERC starting grant ontvingen van de Europese Commissie. In haar HUMYCO project zal dr. De Boevre de link bestuderen tussen mycotoxinen en kanker.

Mycotoxinen zijn toxische stoffen, geproduceerd door schimmels, en komen frequent voor in onze dagdagelijkse voeding. Mycotoxinen geven aanleiding tot verschillende negatieve gezondheidseffecten van allergieën, gastro-intestinale last tot het ontwikkelen van kanker. Het ERC-project HUMYCO legt de hypothese voor dat chronische inname van lage hoeveelheden mycotoxinen geassocieerd is met een verhoogd risico op het voorkomen van verscheidene humane kankers. Om deze effecten op de humane gezondheid te begrijpen, wordt bestudeerd hoe mycotoxinen zich in het lichaam gedragen zowel via in vitro testen als humane interventiestudies. De impact van mycotoxinen op kankerontwikkeling zal verder bepaald worden door het meten van biomerkers in biologische stalen van zowel gezonde mensen als kankerpatiënten in zowel Europa als Afrika. Deze twee regio’s worden geselecteerd omdat ze beide een ander type blootstelling weergeven. Dr. De Boevre heeft toegang tot verschillende grote cohortes (verzamelingen patiëntenstalen en -data) in beide regio’s, mede door het medecoördinatorschap van ITN UGent MYTOX-SOUTH® en de sterke samenwerking met onder andere WHO-IARC. Om verder de oorzakelijke relaties te bepalen, zal onder andere gekeken worden of chronische blootstelling aanleiding geeft tot bepaalde mutaties op genoom-niveau. Dit multidisciplinair en innovatief project combineert zowel toegepast als fundamenteel onderzoek, en vormt een basis voor gezondheidspromotie & ziektepreventie door het identificeren van mogelijke risico’s voor het ontwikkelen van kanker mede door ons dagelijks dieet.

In 2019 ontvingt dr. Marthe De Boevre ook een onderzoeksbeurs van het CRIG (YIPOC grant laureaten 6de call). Het concept van dit CRIG project, alsook preliminaire data verkregen via FWO en BOF projecten, leidden tot een deel van het ERC-project HUMYCO.

 

 

Tags