Stuurgroep

De CRIG Stuurgroep bestaat uit 8 verkozen CRIG group leaders van verschillende faculteiten van de Universiteit Gent, en vertegenwoordigers van UZ Gent en VIB-UGent, wat het multidisciplinair karakter van CRIG verzekert. 

De Stuurgroep is verantwoordelijk voor het strategisch plan om de missie van CRIG te vertalen naar concrete actie. Zo stimuleert de Stuurgroep verschillende CRIG initiatieven via verschillende werkgroepen die zich focussen op symposia, workshops, onderwijs, communicatie met interne en externe partijen, financiering, netwerken en ondersteuning van beurzen. De Stuurgroep superviseert het Operationeel Comité om alle CRIG initiatieven te monitoren en te stroomlijnen. Als Voorzitter van CRIG vertegenwoordigt prof. Olivier De Wever de CRIG Stuurgroep extern. Prof. De Wever wordt hiervoor bijgestaan door vice-voorzitters prof. Lieve Brochez (focus op klinisch/translationeel kankeronderzoek) en prof. Geert Berx (focus op fundamenteel kankeronderzoek).

 

Operationeel Comité

Het Operationeel Comité staat onder de directe supervisie van de CRIG Stuurgroep en de Voorzitter, en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en implementatie van het strategisch plan. Dit omvat de coördinatie en organisatie van CRIG events, opvolging van kankeronderzoeksactiviteiten en het initiëren van nieuwe projecten binnen CRIG, alsook netwerking en communicatie met verschillende belangengroepen. Dr. Pieter Rondou leidt het Operationeel Comité als CRIG coördinator. Het Operationeel Comité bestaat verder uit project- en communicatiemanager dr. Eva De Smedt, en administratief medewerker An Rose (en ad hoc leden voor specifieke CRIG initiatieven). Dr. Joke Tommelein is het contact bij het 'Health, innovation and research institute' van UZ Gent als adviseur klinische studies en translationeel kankeronderzoek.

CRIG Knowledge Transfer Comité

Medische innovaties van het lab naar de patiënt brengen ligt aan het hart van het CRIG initiatief. Strategische relaties opbouwen met de industrie en andere partners is daarvoor noodzakelijk. Ervaren 'business development' managers en projectmanagers ondersteunen CRIG onderzoekers en hun partners bij het opstarten en beheren van collaboratieve innovatieprojecten in verschillende domeinen, zoals het ontdekken van medicijnen of biomerkers, medicijn distributie (‘delivery’), klinisch onderzoek, biobanking, grote datasets, medische apparatuur, beeldvorming en chemische biologie. Dit team kan helpen bij management van intellectuele eigendomsrechten, business development, samenwerken rond onderzoek en ontwikkeling, licensing & venturing en strategische onderzoeksfinanciering. Het CRIG Knowledge Transfer Comite werkt multi-disciplinair en over verschillende organaties heen, in nauwe samenwerking met de Technologie Transfer diensten van UGent en VIB en het ‘Clinical Research Center’ van UZ Gent. Dit comité adviseert ook de CRIG Stuurgroep omtrent valorisatiestrategieën in het strategisch plan.

Teamleden: 

  • dr. Daisy Flamez (UGent, coördinator, business development manager): biomerker ontdekking en validatie, preklinisch translationeel onderzoek en ontwikkeling, bio-informatica tools en databanken/grote datasets, diagnostiek
  • dr. Dominic De Groote (UGent, business development manager): drug discovery & drug delivery.
  • dr. An Van Den Bulcke (UGent, business development manager): nieuwe compounds, chemische biologie, bio-conjugatie, polymeer therapeutics, nanopartikels & apparatuur voor gecontroleerde (targeted) delivery
  • dr. Cristina Pintucci (UGent, IOF CRIG project manager): project manager ter ondersteuning van de IOF consortia van dr. Daisy Flamez, dr. Dominic De Groote en dr. An Van Den Bulcke
  • dr. Jan Staelens (VIB, business development manager): drug discovery, diagnostiek
  • prof. Catherine Van Der Straeten (UZ Gent, hoofd van Health, innovation and research institute): translationeel onderzoek, innovatie in gezondheidszorg, klinische studies, biobanking, translationeel datamanagement, klinische grote datasets, betrokkenheid van de patiënt
  • dr. Lieve Nuytinck (UZ Gent, Health, innovation and research institute, project manager): innovatie in gezondheidszorg, medical devices

(banner fotografie credits: dr. Mieke Van Bockstal, CRIG member)